Izpatikt Dievam un pienest Viņam cienīgus augļus var tikai tad, kad mēs sekojam Viņa gribai mūsu dzīvei II

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus!Es sveicu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”!Mēs turpinām runāt par efektīvu(iedarbīgu) kristieša dzīvi. Ņemot par piemēru vienu no Pāvila lūgšanām par saviem mācekļiem, kas minēta Vēstulē Kolosiešiem 1:9-14, mēs ieraudzījām, ka kristieša efektivitāte(iedarbīgums) sākas ar to, ka viņš iepazīst Dieva gribu savai dzīvei, un tad seko šai gribai. Mūsu darbība būs Dieva svētīta tikai tādā gadījumā, ja tā tiks balstīta uz Dieva vārdu vai acīmredzamu Dieva gribu.Tad, kad pravietis Elija sapulcināja kopā visus Baala praviešus, viņš zināja, ka uguns nāks uz viņa altāri, jo viņš visu izdarīja saskaņā ar Tā Kunga vārdu. Vienam cilvēkam nebija viegli stāties pretī 450 viltus praviešiem. Tomēr, kad mēs rīkojamies balstoties uz Dieva gribu, tad gala rezultāts būs Dieva svētīts, un tad mēs varēsim nest konkrētu augli Tam Kungam par slavu. Citādi vienkārši nevar būt. 
„Un tanī brīdī, kad dāvinājuma upuri mēdz nest, pravietis Elija piegāja un sacīja: “Kungs, Ābrahāma, Īzāka un Israēla Dievs, šodien dari Sevi zināmu, ka Tu esi Dievs Israēlā un ka es esmu Tavs kalps, un ka es pēc Tava vārda visu šo esmu darījis. Atbildi man, Kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka Tu, Kungs, esi Dievs un ka Tu pats viņu sirdīm esi licis atgriezties!” Tad Tā Kunga uguns nokrita, un tā aprija gan dedzināmo upuri, gan malku, gan akmeņus, gan pelnus, gan ūdeni tā uzsūca, kas bija grāvī. Un visa tauta to redzēja, un tie krita uz sava vaiga un sacīja: “Tas Kungs ir Dievs, Tas Kungs ir Dievs!”(1.Ķēniņu 18:36-39).
 Elija sauc sevi par Tā Kunga kalpu, jo viņš visu izdarīja saskaņā ar Viņa vārdu. Pravieša Elijas veiksme bija saistīta ar to, ka viņš ne tikai zināja Tā Kunga gribu, bet arī piepildīja šo gribu.Dievs grib likt kaunā gudro gudrību un piepildīt zemi ar Savu slavu. Taču, Dievs vēlas to darīt caur Saviem paklausīgajiem bērniem, kuri māk saņemt no Viņa uzdevumus un precīzi izpildīt šos uzdevumus. 
„…lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma.”(Efeziešiem3:10).
 
„Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros; un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas; lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.”(1.Korintiešiem 1: 27-29).
 Dievs mūs nav izredzējis tāpat vien, Dievs mūs nav izglābis tāpat vien, Viņš nesvētī mūs tāpat vien. Dievs to visu dara tālab, ka Viņš caur mums vēlas atklāt Savu spēku un gudrību, lai visi ieraudzītu un noticētu tam, ka Tas Kungs ir Dievs, un ka, izņemot Viņu, neviena cita nav.No jums tiek prasīts tikai tas, lai jūs ikvienā savā darbībā iepazīstat Viņa gribu un piepildāt šo gribu. Un tad, Dievs apklās jūsu dzīvi un jūsu darbību ar Savām svētībām.Un tātad, Dievs grib, lai jūs iepazīstat Viņa gribu un rīkojaties Dieva cienīgi it visā, ko vien jūs darāt!Kad jūs izpildīsiet šos divus noteikumus(iepazīt Dieva gribu un rīkoties saskaņā ar to), tad jūs varēsiet nest Dievam augļus ar visāda veida labiem darbiem. 
„…. lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem ….”(Kolosiešiem1:9-10).
 Rīt mēs turpināsim izskatīt Pāvila lūgšanu par saviem mācekļiem.Taču šodien, jums ir iespēja piepildīt savā dzīvē to, ko Dievs jums jau ir atklājis.Dieva mierā!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.