Zemes iekarošana caur ticību (Isaiah Baiyekusi)

Šo svētdien sludināja Jesaja (Isaiah Baiyekusi).

Jesaja visiem atgādināja, ka no šā gada sākuma Dievs pastāvīgi runā par to, ka mums jāiekaro zeme, kuru

Viņš priekš mums ir sagatavojis. Un Dievs māca mums, kā mēs to varēsim izdarīt. No mācītāja Rufusa

un pravieša Dāvida svētrunām mēs dzirdējām, ka, visupirms mums vajag uzcelt savu priesterību Dieva

priekšā, – jo tas ir pamats mūsu ikdienas kalpošanai Dievam. Mums jāsaprot arī tas, ka esam ne tikai

priesteri, bet arī ķēniņi, kuriem jāprezentē Dieva Valstība šai pasaulei.

Lasīt

Izmanto savus talantus kalpošanai Dieva Namā (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Mācītājs Rufus svētdienas dievkalpojumu sāka ar atgādinājumu par to, cik svarīgi ir sagatavot savu sirdi pirms nākšanas uz Dieva Namu. Ir svarīgi noskaņot sevi vairāk uz klausīšanos Dievā, nekā uz ziedošanos. Par to ir teikts grāmatā Salamans mācītāja:
„Uzmani savu kāju, kad tu ej Dieva namā, jo nākt un klausīties ir patiešām kaut kas labāks, nekā kad neprašas nes savus upurus; viņi jau patiesībā nezina neko citu kā vienīgi ļaunu darīt.” (Salam. mācītājs 4:17).

Lasīt

Dieva Nama celtniecība uz zemes (Dāvids Klemetsons)

Šajā svētdienā draudzē sludināja pravietis Dāvids Klemetsons. Viņš uzsvēra to, cik svarīgi ir Dieva bērniem pazīt Dieva sirdi un zināt to, ko Dievs šajā laikā vēlas darīt, kas Viņam ir svarīgi. Bībelē ir teikts:

«Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: “Mans Dēls tu esi, Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi Man, tad Es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību ” (Ps. 2:7-8).

Lasīt

Topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā (Evaņģēlists Ēriks Kasto)

Šajā svētdienā draudzē kalpoja evaņģēlists no Amerikas — Ēriks Kasto. Viņš kalpo daudzās pilsētās un valstīs, sludinot vēsti par pestīšanu caur ticību Jēzum Kristum. Mācītājs Ēriks uzmundrināja draudzi ar Dieva Vārdu, aicinādams nepagurt sekošanā Dievam un turpināt kalpot Viņam. Dievs vēlās vest mūs no spēka spēkā, no slavas slavā, no ticības ticībā. Par to daudzkārt ir teikts Bībelē.

Lasīt

Reliģiozas dzīves ierobežojumi (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Mācītājs Rufus svētdienas dievkalpojumu sāka ar jautājumu: „Kādam nolūkam šodien katrs no mums gaida vārdu no Dieva?” Dieva Vārds ir vajadzīgs tikai tiem cilvēkiem, kuri grib un ir gatavi mainīties, jo citādi dzirdētais vārds tikai nocietinās mūs un padarīs augstprātīgus. Daba pasludina Dieva godību. Un mēs redzam, ka viens un tas pats spēks dabā vienā gadījumā var atnest labumu, bet citā gadījumā – sagrāvi. Piemēram, ūdens dod iespēju cilvēkam pilnvērtīgi dzīvot, veldzēt slāpes, bet ūdensplūdu gadījumā atnes milzīgus postījumus un nāvi.

Lasīt

Dieva gudrība tava sapņa piepildīšanai (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Svētdienas dievkalpojuma iesākumā mācītājs dalījās ar virkni domu, kuras Dievs deva viņam slavēšanas laikā. Dievam ir svarīgi kādā stāvoklī atrodas mūsu sirds. Zinot to, mums laiku pa laikam jāapstājas savā ceļā un jāizanalizē tas, ko mēs darām, ar kādu nolūku to darām un vai tas ir saistīts ar Dieva mērķa piepildīšanu. Lūdzot par neglābtajiem cilvēkiem, mēs nedrīkstam to darīt aiz ieraduma, neieguldot tajā savu sirdi un mīlestību uz cilvēkiem. Daudzi cilvēki ir atsaluši savās lūgšanās, un dara to vien ķeksīša dēļ. Vai tava sirds pārdzīvo par neglābtajiem cilvēkiem? Vai ir kādi cilvēki, kurus tu nes savā sirdī un lūdz Dievam par viņu glābšanu? Dievs vēlas glābt cilvēkus un šim nolūkam Viņš sūta Savus bērnus.

Lasīt