Dievs, Kurš meklē zemes augli (Mācītājs Rufus Adžiboije)

2. Tavas parādīšanās uz zemes un tavas glābšanas mērķis ir kalpošana Dievam.  Dievs tevi izglāba un atbrīvoja no verdzības ar nolūku, lai tu kalpotu Viņam un nestu zemes augļus. Dievs radīja mūs Savam mērķim, sadraudzībai ar Viņu.Kad Israēla tauta atradās Ēģiptē, Dievs teica Mozum, lai tas ne vienkārši izved tautu, bet izdara to ar konkrētu mērķi – ka tie kalpotu Viņam. Par to mēs lasām 2-jā Mozus grāmatā.
«Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Ej pie faraona un saki viņam: tā ir sacījis Tas Kungs, ebreju Dievs: atlaid Manu tautu, ka tā Man kalpotu…» (2.Mozus gr. 9:1)
 Ja mēs nekalposim Dievam, mēs tik un tā kalposim kādam vai kaut kam. Nekalpojot Dievam, mēs ļaunprātīgi izmantojam to dzīvi, kuru Dievs katram no mums ir dāvājis. Cilvēks, kurš nekalpo Dievam, nevarēs būt par auglīgu Vīnakoka zaru.Bībelē ir teikts, ka mūsu acis ir dvēseles durvis. Tāpēc, ir svarīgi, uz ko skatīsies mūsu acis.
«Miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai» (Mateja 6:22-24).
 Jēzus te runā par to, cik svarīgi ir, lai būtu mērķis, cik svarīgi noteikt, kam tu kalposi, un kam dzīvosi. Divkosīgam cilvēkam nav skaidra mērķa vai pozīcijas dzīvē, – viņš pastāvīgi svārstās starp dažādiem variantiem. Dievs saka, ka manai acij jābūt skaidrai, – tas nozīmē, ka man jābūt noteiktam mērķim manai dzīvei. Man jānosaka – vai es kalpošu Dievam vai arī nē. Cilvēks ar skaidru aci – tas ir cilvēks, kurš zina to, kādam mērķim viņš dzīvo. Tev priekš sevis jānosaka, kam tu tērēsi savu laiku – kalpošanai Dievam un Viņa gribas piepildīšanai vai arī kalpošanai kaut kam citam.  Manam galvenajam dzīves mērķim ir jābūt – ar savu dzīvi kalpot Dievam. Ja mēs netiksim skaidrībā ar to, tad kļūsim par citu dievu vai lietu kalpiem. Pieņem lēmumu, ka ikvienā vietā kalposi Dievam – no visas sirds, kvalitatīvi, – un tad Dievs izlies pār tevi Savas svētības. 3.Dievs gaida atdevi no Savām investīcijām tavā dzīvē.  Dievs tevī, tavā dzīvē ir ieguldījis tik daudz. Neviens cilvēks tā vienkārši neieguldīs savu naudu, nedomājot par peļņas saņemšanu. Arī Dievs gaida atdevi no Savām investīcijām (lasiet Jesajas 5; Lūkas 13; Lūkas 19; Mateja 25).Lasot Jesajas grāmatas 5 nodaļu, mēs redzam, ka tiek runāts par cilvēku, kurš iedēstīja vīna dārzu, iesējot labas sēklas, un tas gaidīja, ka iegūs labu ražu, daudz augļu. Katrā no mums Dievs ir iesējis vislabākās no Savām sēklām, un tāpēc Viņš arī no mūsu dzīves gaida labus augļus. Man jādzīvo, apzinoties, ka katrai manas dzīves dienai ir jāiepriecina Dievs un jānes augļi Viņa Valstībai.
«Es dziedāšu par savu dvēseles draugu, sava sirdsdrauga dziesmu par viņa vīnadārzu! Manam sirsnīgajam draugam bija vīnadārzs auglīgā pakalnā. Viņš to apraka, iztīrīja no akmeņiem un apstādīja ar labiem vīnakoka stādiem; tā vidū viņš uzcēla torni, izcirta vietu vīna spaidam un sagaidīja, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa skābas vīnogas. Tad nu jūs, Jeruzālemes iedzīvotāji, un jūs, Jūdas vīri, spriediet tiesu starp Mani un Manu vīnadārzu! Kas tad Man vēl bija ko darīt Savā vīnadārzā, ko Es nebūtu darījis? Kāpēc gan Es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīnogas?» (Jesajas gr.5:1-4).
 Dievs gaida, ka es nesīšu labus augļus, tāpēc Viņš ļoti uzmanīgi attiecas pret mani, kad es saucu uz Viņu pēc palīdzības. Dievs katram no mums dod visus nepieciešamos talantus, resursus, gudrību – ar nolūku, lai mēs atspoguļotu Viņu uz zemes un nestu augļus. Bet tam mums nepieciešams pielikt piepūli, tam nepieciešams neatlaidīgs darbs.
«Viņiem klausoties, Tas stāstīja vēl vienu līdzību, tamdēļ ka viņi, Jēzum tuvu pie Jeruzālemes esot, domāja, ka tūliņ vajag parādīties Dieva valstībai. Viņš teica: “Kāds augstas kārtas cilvēks devās ceļā uz tālu zemi, lai saņemtu valstību un pēc tam pārnāktu mājās. Un, ataicinājis desmit no saviem kalpiem, viņš tiem iedeva desmit minas un sacīja tiem: pelnaities ar to, iekāms es pārnākšu » (Lūkas ev.19:11-13).
 Dievs no mums gaida augļus, jo no Savas puses Viņš ir dāvājis mums daudz svētību – spēku, veselību, pieredzi, gudrību, dāvājis Savu Vārdu un Savu Garu. Dievu sarūgtina tas, ja Viņa ieguldījumiem nav atdeves, ja Viņa bērnu dzīvēs nav augļu. Katram no mums ir svarīgi pateikties Dievam par Viņa ieguldījumiem, Viņa talantiem un resursiem, ar kuriem piepildīta mūsu dzīve. Bet svarīgi ir neaizmirst arī to, ka Dievs gaida augļus no saviem ieguldījumiem. Kā tu izmanto visu to, ko Dievs tev ir dāvājis un ieguldījis tevī? Domā par to, kā tu vari pateikties Dievam par visu to, ko Viņš jau izdarījis un ieguldījis tevī. Lūdz Dievam, lai Viņš palīdz tev nest augļus Dieva Valstībai – itin visā, ko tu dari. Paši par sevi mēs to izdarīt nevarēsim, bet ar Viņu – mums iespējams viss.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.