Dieva instrumenti varoņdarbiem un Dieva Valstības paplašināšanai – 7.daļa

 Turpinājumā mācītājs izskatīja vairākus Bībeles piemērus, kuri parādīja atziņas (zināšanu) vārda dāvanas darbību.
  • Elīsa. Bībelē mēs lasām stāstu par Elīsu, kuram bija tuvas attiecības ar Dievu un kurš pazina Viņa balsi, un, pateicoties tam, Israēla tauta vairākkārt tika izglābta un pasargāta. Par to mēs lasām 2.Ķēniņu grāmatā:
 
Un viņš sacīja: “Izcel to sev ārā!” Un tas izstiepa savu roku un to satvēra. Un Aramas ķēniņš karoja pret Israēlu, un tas apspriedās ar saviem karavadoņiem un sacīja: “Es uzcelšu savu nometni tādā un tādā vietā.” Tad Dieva vīrs sūtīja ziņu Israēla ķēniņam un lika viņam sacīt: “Sargies iet šai vietai garām, jo tur ir paslēpušies aramieši!” Un Israēla ķēniņš sūtīja gan uz to vietu, par kuru Dieva vīrs bija tam sacījis un no kuras viņš bija to brīdinājis, un tur paglābās ne vienu un ne divas reizes vien. Aramas ķēniņa sirds bija sašutusi par šo lietu, un viņš aicināja savus karapulku vadoņus un sacīja tiem: “Vai jūs man varat pateikt, kurš no mums ir ar Israēla ķēniņu?” Tad viens no viņa karapulka vadoņiem atbildēja: “Tā nav, mans kungs un ķēniņ! Bet pravietis Elīsa, kas dzīvo Israēlā, pastāsta Israēla ķēniņam tos vārdus, kurus tu runā savā guļamā telpā.” (2.Ķēniņu 6:8-12)
Pateicoties tam, ka Elīsa spēja dzirdēt Dieva balsi, viņš varēja nodot ķēniņam nepieciešamo informāciju par ienaidniekiem, un tas paglāba viņus no sakāves un nāves. Elīsa mīlēja Dievu un mācēja pieņemt (saņemt) atziņas vārdu no Viņa. Arī katram no mums ir pieeja Dievam un Viņa zināšanām, bet šim nolūkam ik dienas nepieciešams attīstīt sevī šo spēju noskaņoties uz Dieva balsi un dzirdēt no Viņa.
  • Arī Samuēls attīstīja sevī spējas atpazīt un paklausīt Dieva balsij.
 „Bet Tas Kungs dienu agrāk, pirms Sauls nāca, bija atklājies Samuēlam, sacīdams: “Rītdien ap šo laiku Es pie tevis sūtīšu kādu vīru no Benjamīna zemes; to tev būs iesvētīt par vadoni Manai Israēla tautai, jo viņš Manu tautu atbrīvos no filistiešu rokas; Es esmu uzlūkojis Savas tautas postu, tāpēc ka viņu žēlabas ir nonākušas pie Manis.” Kad Samuēls ieraudzīja Saulu, tad Tas Kungs arī deva viņam ziņu: “Redzi, šis ir tas vīrs, par kuru Es tev sacīju, ka viņam ir jāvalda pār Manu tautu.”Un Sauls piestājās pie Samuēla pašos vārtos un sacīja: “Lūdzu, pasaki man, kur te ir redzētāja nams?” Tad Samuēls atbildēja Saulam: “Es pats esmu redzētājs; ej man pa priekšu uz to pakalnu! Un ēd šodien kopā ar mani, bet no rīta agri es tevi atlaidīšu, un es tev došu ziņu par visu, kas tev ir uz sirds. Bet par tām ēzeļu mātēm, kuras tev jau pirms trijām dienām bija nomaldījušās, vairs nebēdājies, jo tās ir atrastas. Un kuram tad tiks viss Israēla labums? Vai ne tev un visam tava tēva namam?” (1.Samuēla 9:15-20)
Mēs redzam, ka Dievs atklāja Samuēlam noteiktus faktus par Saulu vēl līdz tam brīdim, pirms tie satikās. To, ko Dievs atklāja Samuēlam caur atziņas vārda dāvanu, nekur un nekā citādi nevarēja uzzināt, kā vien no Dieva Gara. Dievs zina visu un redz uz priekšu, un Viņš vēlas dalīties ar Savām zināšanām, lai palīdzētu mums un pasargātu mūs. Svētā Gara Dāvanas ir pieejamas katram Dieva bērnam, tāpēc Bībele saka, lai mēs tiecamies (alkstam, slāpstam, meklējam) pēc garīgajām dāvanām.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.